Lærlingeplass

Her registrerer du deg som søker til læreplass hos Opplæringskontoret Midt Helgelands medlemsbedrifter:

Felt merket * er obligatorisk:

Fra:*

Epost:*

Telefon:

Adresse:

Valg av lærefag:

Søker læreplass i hvilket fag:

Ønske om lærebedrift:

Tidligere skolegang:

Vg 1:

Skoleår:

Vg 2:

Skoleår:

Eventuell annen skolegang:

Tidligere praksis:

Sertifikat for bil:

Andre opplysninger: